Publikace

VNENK, P., Ö. YURDAKUL, J. ŠLAPÁK, V. SUCHÁNEK, O. SADÍLEK, F. KLEJCH, B. CULEK, L. ŘOUTIL, 2022. Metodika nedestruktivního stanovení mechanického napětí v kolejnicích bezstykové koleje. Pardubice.
VNENK, P., Ö. YURDAKUL, J. ŠLAPÁK, V. SUCHÁNEK, B. CULEK, L. ŘOUTIL, O. SADÍLEK, F. KLEJCH, Z. SHÁNĚL, K. SUCHÝ, M. ŠUSTR, M. ŠULA, 2021. Měřicí sestava pro diagnostiku časového vývoje napěťových stavů v bezstykové koleji, TJ04000301-V2, Funkční vzorek [GB], Pardubice.
SUCHÁNEK, Vladimír, 2018. Experimentální analýza speciálních betonů vystavených extrémním teplotním namáháním. Disertační práce. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra dopravního stavitelství. Vedoucí práce Jiří Pokorný.
POKORNÝ, Jiří, Vladimír SUCHÁNEK a Petr VNENK, 2018. Target Reliability of Structures in the Context of Bayes’ Theorem. In: 7th International Scientific Conference of the Faculty of Transport Engineering: Conference Proceedings. Pardubice: University of Pardubice. Faculty of Transport Engineering, s. 180–189. ISBN 978-80-7560-152-0 (pdf).
SUCHÁNEK, Vladimír, Jiří POKORNÝ a Pavel ŠVANDA, 2018. Mechanical, Physical and Chemical Properties of Cementitious Composites Finished by Special Heating, 2018. In: Juniorstav 2018: 20th International Conference of Doctoral Students: Proceedings. Brno: Econ publishing, s. 890-899. ISBN 978-80-86433-69-1.
SUCHÁNEK, Vladimír, Tomáš BEDNARZ a Tomáš SVOJANOVSKÝ, 2018. Usage of Digital Image Correlation (DIC) in Determination of Modulus of Elasticity and Poisson's Ratio of Special Concrete. In: 24th Concrete Days 2017. Vol. 272. Switzerland: Solid State Phenomena, pp. 154-159. ISBN 978-3-0357-1284-1. DOI 10.4028/www.scientific.net/SSP.272.154. Dostupné z: https://www.scientific.net/SSP.272.154.
SUCHÁNEK, Vladimír, Tomáš BEDNARZ a Tomáš SVOJANOVSKÝ, 2017. Využití korelace digitálního obrazu (DIC) při stanovení modulu pružnosti a Poissonova součinitele speciálních betonů. In: 24. Betonářské dny 2017: Sborník ke konferenci. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI. ISBN 978-80-906759-0-2.
SUCHÁNEK, Vladimír, Jiří POKORNÝ a Tomáš BEDNARZ, 2017. Experimentální analýza statického modulu pružnosti speciálních betonů s využitím digitální korelace obrazu (DIC). In: Technologie 2017: 14. konference: sborník příspěvků. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI. ISBN 978-80-906097-9-2.
POKORNÝ, Jiří, Vladimír SUCHÁNEK a Vladimír KŘÍSTEK, 2017. Mostní nosné konstrukce z tyčových prefabrikátů (historie, současnost, návrh koncepce nového prefabrikátu). In: Mosty 2017: 22. mezinárodní sympozium: sborník příspěvků. Brno: Sekurkon, s. 253-258. ISBN 978-80-86604-71-8.
SUCHÁNEK, Vladimír a Matěj SLOVÁČEK, 2017. Experimental Analysis of the Proposed Watertight Steel Fibre Concrete. In: 23rd Concrete Days 2016. Vol. 259. Switzerland: Solid State Phenomena, pp. 25-29. ISBN 978-3-0357-1105-9. ISSN print 1012-0394. ISSN cd 1662-9787. ISSN web 1662-9779. DOI 10.4028/www.scientific.net/SSP.259.25. Dostupné z: https://www.scientific.net/SSP.259.25.
SUCHÁNEK, Vladimír a Matěj SLOVÁČEK, 2016. Experimentální analýza navrženého vodonepropustného drátkobetonu. In: 23. Betonářské dny 2016: Sborník ke konferenci. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI. ISBN 978-80-906097-6-1.
JILEK, Petr, Ondřej VOLTR, Jan POKORNÝ a Vladimír SUCHÁNEK, 2016. Effect of Temperature on the Change of Static Radial Deformation of a Road Car Wheel. In: Deterioration, Dependability, Diagnostics 2016. Brno: Univerzita obrany v Brně, s. 93-98. ISBN 978-80-7231-376-1.
SUCHÁNEK, Vladimír a Kateřina HÁJKOVÁ, 2016. Experimental Analysis of the Impact on the Durability of Concrete Additions. In: Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015. Vol. 249. Switzerland: Solid State Phenomena, pp. 73-78. ISBN 978-3-03835-675-2. ISSN print 1012-0394. ISSN cd 1662-9787. ISSN web 1662-9779. DOI 10.4028/www.scientific.net/SSP.249.73. Dostupné z: www.scientific.net/SSP.249.73.
SUCHÁNEK, Vladimír, Leoš JIROVSKÝ a Tomáš FRONTZ, 2015. Nedestruktivní vyšetřování vláknobetonů. In: 22. Betonářské dny 2015: Sborník ke konferenci. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI. ISBN 978-80-906097-0-9.
SUCHÁNEK, Vladimír a Kateřina HÁJKOVÁ, 2015. Experimentální analýza vlivu příměsí na trvanlivost betonu. In: 22. Betonářské dny 2015: Sborník ke konferenci. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI. ISBN 978-80-906097-0-9.
SUCHÁNEK, Vladimír a Jiří POKORNÝ, 2015. Experimental Investigation of the Properties of the Special Concrete After the Incident – After Fire. In: 6th International Scientific Conference: Conference Proceedings. Pardubice: Jan Perner Transport Faculty, University of Pardubice, s. 461-474. ISBN 978-80-7395-924-1.
FRONTZ, Tomáš, Vladimír SUCHÁNEK a Jan SEDLÁČEK, 2015. Bednění nosných mostních konstrukcí. In: Mosty 2015: 20. mezinárodní sympozium: sborník příspěvků. Brno: Sekurkon, s. 319-326. ISBN 978-80-86604-65-7.
SUCHÁNEK, Vladimír a Matěj SLOVÁČEK, 2015. Edit the Properties of the Fresh Concrete Admixing Additives and Steel Fibres. In: Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014. Vol. 1106. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, pp. 73-76. ISBN 978-0-00003-132-7. ISSN print 1022-6680. ISSN cd 1022-6680. ISSN web 1662-8985. DOI 10.4028/www.scientific.net/AMR.1106.73. Dostupné z: www.scientific.net/AMR.1106.73.
SUCHÁNEK, Vladimír a Michal RADOUŠ, 2015. Experimental Analysis of the Proposed High-Strength Concrete. In: Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014. Vol. 1106. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, pp. 77-80. ISBN 978-0-00003-132-7. ISSN print 1022-6680. ISSN cd 1022-6680. ISSN web 1662-8985. DOI 10.4028/www.scientific.net/AMR.1106.77. Dostupné z: www.scientific.net/AMR.1106.77.
SUCHÁNEK, Vladimír a Matěj SLOVÁČEK, 2014. Úprava vlastností čerstvých betonů přimícháním přísad a drátků. In: 21. Betonářské dny 2014: Sborník ke konferenci. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI. ISBN 978-80-903806-7-7.
SUCHÁNEK, Vladimír a Michal RADOUŠ, 2014. Experimentální analýza navrženého vysokopevnostního betonu. In: 21. Betonářské dny 2014: Sborník ke konferenci. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI. ISBN 978-80-903806-7-7.
SUCHÁNEK, Vladimír a Jiří POKORNÝ, 2013. Analýza odolnosti betonových kompozitních materiálů vůči působení vysokých teplot. In: 20. Betonářské dny 2013: Sborník ke konferenci. Praha: ČBS Servis, s. 167-172. ISBN 978-80-87158-34-0.
SUCHÁNEK, Vladimír a Jiří POKORNÝ, 2013. Experimentální výzkum odolnosti vybraných nosných kompozitních materiálů při působení požáru. In: Mosty 2013: 18. mezinárodní sympozium: sborník příspěvků. Brno: Sekurkon, s. 188-193. ISBN 978-80-86604-60-2.
DOLEŽEL, Vladimír, Jiří POKORNÝ a Vladimír SUCHÁNEK, 2013. Testing the Model of the Rings of Cement Composites in the Blast. In: Scientific Papers of the University of Pardubice: Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice. Pardubice: Univerzita Pardubice, s. 95-104. Series B: Dopravní fakulta Jana Pernera, 18 (2012). ISBN 978-80-7395-684-4 ISSN 1211-6610.
DOLEŽEL, V., A. ŠMEJDA, B. CULEK, F. ŠEVČÍK, V. BORECKÝ, B. CULEK, P. LOPOUR a V. SUCHÁNEK, 2012. Analýza a optimalizace návrhových parametrů železničního svršku a spodku pro provoz lehké kolejové dopravy na regionálních tratích, průběžná zpráva za rok 2011. Pardubice.
SUCHÁNEK, Vladimír a Jiří POKORNÝ, 2012. Betonové mosty II [online]. [cit. 2015-08-25]. Dostupné z: http://vladimirsuchanek.upce.cz/files/Betonove_mosty_2.pdf
DOLEŽEL, Vladimír, Jiří POKORNÝ a Vladimír SUCHÁNEK, 2012. Vyhodnocení zkoušek odolnosti ostění podzemních staveb při výbuchu. In: 19. betonářské dny 2012: Sborník příspěvků. Praha: ČBS Servis, s. 379-385. ISBN 978-80-87158-32-6.
DOLEŽEL, Vladimír, Jiří POKORNÝ a Vladimír SUCHÁNEK, 2012. Posouzení odolnosti ostění podzemních staveb na zmenšeném modelu tunelu při extrémním zatížení - výbuchu. In: Technologie betonu 2012: 10. konference. Praha: ČBS Servis. (poster)
SUCHÁNEK, Vladimír, Jiří POKORNÝ a Petr ŠKRÁČEK, 2011. Protihlukové stěny na mostech. In: Mosty 2011: 16. mezinárodní sympozium: sborník příspěvků. Brno: Sekurkon, s. 245-250. ISBN 978-80-86604-52-7.