Úvod

Dobrý den,

vítám Vás na webových stránkách, které slouží přednostně ke zveřejňování studijních materiálů vybraných předmětů vyučovaných na pracovišti Katedry dopravního stavitelství Dopravní fakulty Jana Pernera.

Věřím, že tyto sylaby přispějí ke zkvalitnění výuky.

Hodně štěstí ve studiu Vám přeje
Ing. Vladimír Suchánek, Ph.D.