Publikace

POKORNÝ, Jiří, Vladimír SUCHÁNEK a Petr VNENK, 2018. Target Reliability of Structures in the Context of Bayes’ Theorem. In: 7th International Scientific Conference of the Faculty of Transport Engineering: Conference Proceedings. Pardubice: University of Pardubice. Faculty of Transport Engineering, s. 180–189. ISBN 978-80-7560-152-0 (pdf).
SUCHÁNEK, Vladimír, Jiří POKORNÝ a Pavel ŠVANDA, 2018. Mechanical, Physical and Chemical Properties of Cementitious Composites Finished by Special Heating, 2018. In: Juniorstav 2018: 20th International Conference of Doctoral Students: Proceedings. Brno: Econ publishing, s. 890-899. ISBN 978-80-86433-69-1.
SUCHÁNEK, Vladimír, Tomáš BEDNARZ a Tomáš SVOJANOVSKÝ, 2018. Usage of Digital Image Correlation (DIC) in Determination of Modulus of Elasticity and Poisson's Ratio of Special Concrete. In: 24th Concrete Days 2017. Vol. 272. Switzerland: Solid State Phenomena, pp. 154-159. ISBN 978-3-0357-1284-1. DOI 10.4028/www.scientific.net/SSP.272.154. Dostupné z: https://www.scientific.net/SSP.272.154.
SUCHÁNEK, Vladimír, Tomáš BEDNARZ a Tomáš SVOJANOVSKÝ, 2017. Využití korelace digitálního obrazu (DIC) při stanovení modulu pružnosti a Poissonova součinitele speciálních betonů. In: 24. Betonářské dny 2017: Sborník ke konferenci. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI. ISBN 978-80-906759-0-2.
SUCHÁNEK, Vladimír, Jiří POKORNÝ a Tomáš BEDNARZ, 2017. Experimentální analýza statického modulu pružnosti speciálních betonů s využitím digitální korelace obrazu (DIC). In: Technologie 2017: 14. konference: sborník příspěvků. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI. ISBN 978-80-906097-9-2.
POKORNÝ, Jiří, Vladimír SUCHÁNEK a Vladimír KŘÍSTEK, 2017. Mostní nosné konstrukce z tyčových prefabrikátů (historie, současnost, návrh koncepce nového prefabrikátu). In: Mosty 2017: 22. mezinárodní sympozium: sborník příspěvků. Brno: Sekurkon, s. 253-258. ISBN 978-80-86604-71-8.
SUCHÁNEK, Vladimír a Matěj SLOVÁČEK, 2017. Experimental Analysis of the Proposed Watertight Steel Fibre Concrete. In: 23rd Concrete Days 2016. Vol. 259. Switzerland: Solid State Phenomena, pp. 25-29. ISBN 978-3-0357-1105-9. ISSN print 1012-0394. ISSN cd 1662-9787. ISSN web 1662-9779. DOI 10.4028/www.scientific.net/SSP.259.25. Dostupné z: https://www.scientific.net/SSP.259.25.
SUCHÁNEK, Vladimír a Matěj SLOVÁČEK, 2016. Experimentální analýza navrženého vodonepropustného drátkobetonu. In: 23. Betonářské dny 2016: Sborník ke konferenci. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI. ISBN 978-80-906097-6-1.
JILEK, Petr, Ondřej VOLTR, Jan POKORNÝ a Vladimír SUCHÁNEK, 2016. Effect of Temperature on the Change of Static Radial Deformation of a Road Car Wheel. In: Deterioration, Dependability, Diagnostics 2016. Brno: Univerzita obrany v Brně, s. 93-98. ISBN 978-80-7231-376-1.
SUCHÁNEK, Vladimír a Kateřina HÁJKOVÁ, 2016. Experimental Analysis of the Impact on the Durability of Concrete Additions. In: Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015. Vol. 249. Switzerland: Solid State Phenomena, pp. 73-78. ISBN 978-3-03835-675-2. ISSN print 1012-0394. ISSN cd 1662-9787. ISSN web 1662-9779. DOI 10.4028/www.scientific.net/SSP.249.73. Dostupné z: www.scientific.net/SSP.249.73.
SUCHÁNEK, Vladimír, Leoš JIROVSKÝ a Tomáš FRONTZ, 2015. Nedestruktivní vyšetřování vláknobetonů. In: 22. Betonářské dny 2015: Sborník ke konferenci. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI. ISBN 978-80-906097-0-9.
SUCHÁNEK, Vladimír a Kateřina HÁJKOVÁ, 2015. Experimentální analýza vlivu příměsí na trvanlivost betonu. In: 22. Betonářské dny 2015: Sborník ke konferenci. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI. ISBN 978-80-906097-0-9.
SUCHÁNEK, Vladimír a Jiří POKORNÝ, 2015. Experimental Investigation of the Properties of the Special Concrete After the Incident – After Fire. In: 6th International Scientific Conference: Conference Proceedings. Pardubice: Jan Perner Transport Faculty, University of Pardubice, s. 461-474. ISBN 978-80-7395-924-1.
FRONTZ, Tomáš, Vladimír SUCHÁNEK a Jan SEDLÁČEK, 2015. Bednění nosných mostních konstrukcí. In: Mosty 2015: 20. mezinárodní sympozium: sborník příspěvků. Brno: Sekurkon, s. 319-326. ISBN 978-80-86604-65-7.
SUCHÁNEK, Vladimír a Matěj SLOVÁČEK, 2015. Edit the Properties of the Fresh Concrete Admixing Additives and Steel Fibres. In: Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014. Vol. 1106. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, pp. 73-76. ISBN 978-0-00003-132-7. ISSN print 1022-6680. ISSN cd 1022-6680. ISSN web 1662-8985. DOI 10.4028/www.scientific.net/AMR.1106.73. Dostupné z: www.scientific.net/AMR.1106.73.
SUCHÁNEK, Vladimír a Michal RADOUŠ, 2015. Experimental Analysis of the Proposed High-Strength Concrete. In: Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014. Vol. 1106. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, pp. 77-80. ISBN 978-0-00003-132-7. ISSN print 1022-6680. ISSN cd 1022-6680. ISSN web 1662-8985. DOI 10.4028/www.scientific.net/AMR.1106.77. Dostupné z: www.scientific.net/AMR.1106.77.
SUCHÁNEK, Vladimír a Matěj SLOVÁČEK, 2014. Úprava vlastností čerstvých betonů přimícháním přísad a drátků. In: 21. Betonářské dny 2014: Sborník ke konferenci. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI. ISBN 978-80-903806-7-7.
SUCHÁNEK, Vladimír a Michal RADOUŠ, 2014. Experimentální analýza navrženého vysokopevnostního betonu. In: 21. Betonářské dny 2014: Sborník ke konferenci. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI. ISBN 978-80-903806-7-7.
SUCHÁNEK, Vladimír a Jiří POKORNÝ, 2013. Analýza odolnosti betonových kompozitních materiálů vůči působení vysokých teplot. In: 20. Betonářské dny 2013: Sborník ke konferenci. Praha: ČBS Servis, s. 167-172. ISBN 978-80-87158-34-0.
SUCHÁNEK, Vladimír a Jiří POKORNÝ, 2013. Experimentální výzkum odolnosti vybraných nosných kompozitních materiálů při působení požáru. In: Mosty 2013: 18. mezinárodní sympozium: sborník příspěvků. Brno: Sekurkon, s. 188-193. ISBN 978-80-86604-60-2.
DOLEŽEL, Vladimír, Jiří POKORNÝ a Vladimír SUCHÁNEK, 2013. Testing the Model of the Rings of Cement Composites in the Blast. In: Scientific Papers of the University of Pardubice: Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice. Pardubice: Univerzita Pardubice, s. 95-104. Series B: Dopravní fakulta Jana Pernera, 18 (2012). ISBN 978-80-7395-684-4 ISSN 1211-6610.
DOLEŽEL, V., A. ŠMEJDA, B. CULEK, F. ŠEVČÍK, V. BORECKÝ, B. CULEK, P. LOPOUR a V. SUCHÁNEK, 2012. Analýza a optimalizace návrhových parametrů železničního svršku a spodku pro provoz lehké kolejové dopravy na regionálních tratích, průběžná zpráva za rok 2011. Pardubice.
SUCHÁNEK, Vladimír a Jiří POKORNÝ, 2012. Betonové mosty II [online]. [cit. 2015-08-25]. Dostupné z: http://vladimirsuchanek.upce.cz/files/Betonove_mosty_2.pdf
DOLEŽEL, Vladimír, Jiří POKORNÝ a Vladimír SUCHÁNEK, 2012. Vyhodnocení zkoušek odolnosti ostění podzemních staveb při výbuchu. In: 19. betonářské dny 2012: Sborník příspěvků. Praha: ČBS Servis, s. 379-385. ISBN 978-80-87158-32-6.
DOLEŽEL, Vladimír, Jiří POKORNÝ a Vladimír SUCHÁNEK, 2012. Posouzení odolnosti ostění podzemních staveb na zmenšeném modelu tunelu při extrémním zatížení - výbuchu. In: Technologie betonu 2012: 10. konference. Praha: ČBS Servis. (poster)
SUCHÁNEK, Vladimír, Jiří POKORNÝ a Petr ŠKRÁČEK, 2011. Protihlukové stěny na mostech. In: Mosty 2011: 16. mezinárodní sympozium: sborník příspěvků. Brno: Sekurkon, s. 245-250. ISBN 978-80-86604-52-7.