Kontakt

Ing. Vladimír Suchánek, Ph.D.
E-mail: Vladimir.Suchanek@upce.cz, Vladimir.Suchanek.upce@seznam.cz
tel.: 466 038 515, 466 038 915, 466 036 393
Konzultační hodiny: Po předchozí domluvě
Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera
Katedra dopravního stavitelství
Studentská 95
532 10 Pardubice