Novinky

POZVÁNKA na konferenci FIBRE CONCRETE 2017
Vydáno: 01:15:58 | 20. 01. 2017
Bližší informace zde: http://concrete.fsv.cvut.cz/fc2017/.
POZVÁNKA na VYZVANOU PŘEDNÁŠKU na DFJP
Vydáno: 16:37:09 | 02. 12. 2016
Katedra dopravního stavitelství srdečně zve všechny zájemce na přednášku:
Ing. Jiřího ZMEKA
na téma
Praktické ukázky dopravních staveb se zaměřením na vady a poruchy stav

Datum a místo konání:
Datum konání: 19. prosince 2016, od 14:00 do 18:30
Místo konání: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
Výukové a výzkumné centrum v dopravě (VVCD)
Doubravice 41, 533 53 Pardubice
Posluchárna: DD-02042

Ing. Jiří Zmek, "specialista pro kontrolu jakosti dopravních staveb a mostů", je autorizovaným inženýrem podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru "Diagnostika a zkoušení staveb". Je autorizovanou osobou pro oblast sanace betonových konstrukcí v souladu s autorizačními pravidly WTA CZ (Vědeckotechnická společnosti pro sanace staveb a péči o památky) a SSBK (Sdružení pro sanace betonových konstrukcí). Je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb.
Vybraná pracovní zařazení:
• stavební technický dozor, supervize, výkon TDI: pozemní komunikace (dálnice D8, D11, D1, silnice I/11 Jablunkov, R48 Hrádek,…), železnice (III. tranzitní železniční koridor: Plzeň – Stříbro), letiště (Karlovy Vary, Praha Ruzyně), tunely (VMO Brno: Svitavská radiála, Pražské metro: Dejvická – Motol),
• sanace betonového skeletu (objekt Red House v Moravské Ostravě),
• Inspekční orgán TZÚS Praha, s.p. (inspekční činnost podle normy ČSN EN ISO/IEC 17020),
• diagnostik, vedoucí posuzovatel, technolog, metrolog,
• vedoucí statického oddělení, statické výpočty, projekční činnost (výrobní dokumentace: KAC Metrostav; výstavba vodní elektrárny; výstavba metra).

POZVÁNKA na mezinárodní konferenci MOSTY 2017
Vydáno: 14:02:38 | 27. 11. 2016
Bližší informace zde: http://www.sekurkon.cz/kurz/10028.
POZVÁNKA na aktuální kurzy společnosti BETONCONSULT
Vydáno: 13:56:19 | 27. 11. 2016
eBeton
Vydáno: 14:16:03 | 14. 10. 2016
Užitečná stránka o betonech: http://www.ebeton.cz/.
POZVÁNKA na mezinárodní konferenci Betonářské dny 2016
Vydáno: 13:55:13 | 14. 10. 2016
Termín a místo konání: 30. 11. 2016 a 1. 12. 2016 v Litomyšli. Více informací zde: http://www.cbsbeton.eu/aktualni-akce/aktualni-akce/23-betonarske-dny-2016#.
IDEA RS - novinky ve verzi IDEA StatiCa 7.1
Vydáno: 13:29:38 | 14. 10. 2016
Společnost IDEA RS informuje o možnosti stažení nové verze IDEA StatiCa 7.1 na webových stránkách společnosti. Více informací o betonových prvcích zde: http://www.idea-rs.com/cs/dokumenty/novinky-idea-statica-7-1-concrete-prestressing/. Video z prvního setkání českých a slovenských uživatelů IDEA StatiCa ke shlédnutí zde: https://www.youtube.com/watch?v=CV4yHA4yJX8.
POZVÁNKA na aktuální semináře pro 7. ročník Beton University
Vydáno: 14:01:22 | 10. 10. 2016
Bližší informace zde: http://www.betonuniversity.cz/seminare.