Novinky

POZVÁNKA na 12th fib International PhD-Symposium in Civil Engineering August 29-31, 2018 - Prague
Vydáno: 10:31:47 | 12. 11. 2017
Časopis: BETON TKS
Vydáno: 10:30:16 | 12. 11. 2017
Letos vyšlo již 100-té číslo. Vylepšené vyhledávání v archivu odborného časopisu. Více zde: http://www.betontks.cz/archiv.
POZVÁNKA na aktuální semináře BETON UNIVERSITY, pořádá spol. Českomoravský beton, a.s.
Vydáno: 05:34:33 | 24. 10. 2017
POZVÁNKA na mezinárodní konferenci: 24. BETONÁŘSKÉ DNY 2017
Vydáno: 05:33:10 | 24. 10. 2017
POZVÁNKA na: 14th International Conference: SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2017
Vydáno: 09:44:27 | 29. 08. 2017
Bližší informace zde: http://www.sekurkon.cz/kurz/10067.
POZVÁNKA na konferenci TECHNOLOGIE 2017
Vydáno: 10:01:33 | 02. 05. 2017
TECHNOLOGIE 2017: 14. konference: Moduly pružnosti a jiné technologické výzvy dneška
Dostupné z: http://www.cbsbeton.eu/mezinarodni-spoluprace-a-akce/archiv-konferenci-a-seminaru/technologie-2017-konecna-pozvanka.
POZVÁNKA na konferenci FIBRE CONCRETE 2017
Vydáno: 01:15:58 | 20. 01. 2017
Bližší informace zde: http://concrete.fsv.cvut.cz/fc2017/.
POZVÁNKA na VYZVANOU PŘEDNÁŠKU na DFJP
Vydáno: 16:37:09 | 02. 12. 2016
Katedra dopravního stavitelství srdečně zve všechny zájemce na přednášku:
Ing. Jiřího ZMEKA
na téma
Praktické ukázky dopravních staveb se zaměřením na vady a poruchy stav

Datum a místo konání:
Datum konání: 19. prosince 2016, od 14:00 do 18:30
Místo konání: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
Výukové a výzkumné centrum v dopravě (VVCD)
Doubravice 41, 533 53 Pardubice
Posluchárna: DD-02042

Ing. Jiří Zmek, "specialista pro kontrolu jakosti dopravních staveb a mostů", je autorizovaným inženýrem podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru "Diagnostika a zkoušení staveb". Je autorizovanou osobou pro oblast sanace betonových konstrukcí v souladu s autorizačními pravidly WTA CZ (Vědeckotechnická společnosti pro sanace staveb a péči o památky) a SSBK (Sdružení pro sanace betonových konstrukcí). Je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb.
Vybraná pracovní zařazení:
• stavební technický dozor, supervize, výkon TDI: pozemní komunikace (dálnice D8, D11, D1, silnice I/11 Jablunkov, R48 Hrádek,…), železnice (III. tranzitní železniční koridor: Plzeň – Stříbro), letiště (Karlovy Vary, Praha Ruzyně), tunely (VMO Brno: Svitavská radiála, Pražské metro: Dejvická – Motol),
• sanace betonového skeletu (objekt Red House v Moravské Ostravě),
• Inspekční orgán TZÚS Praha, s.p. (inspekční činnost podle normy ČSN EN ISO/IEC 17020),
• diagnostik, vedoucí posuzovatel, technolog, metrolog,
• vedoucí statického oddělení, statické výpočty, projekční činnost (výrobní dokumentace: KAC Metrostav; výstavba vodní elektrárny; výstavba metra).

POZVÁNKA na mezinárodní konferenci MOSTY 2017
Vydáno: 14:02:38 | 27. 11. 2016
Bližší informace zde: http://www.sekurkon.cz/kurz/10028.
POZVÁNKA na aktuální kurzy společnosti BETONCONSULT
Vydáno: 13:56:19 | 27. 11. 2016