Novinky

POZVÁNKA na aktuální semináře ve stavebnictví, pořádá spol. Sekurkon s.r.o.
Vydáno: 22:48:56 | 12. 11. 2018
POZVÁNKA na VII. mezinárodní vědeckou konferenci a Dopravní konferenci 2018
Vydáno: 10:25:58 | 27. 07. 2018
Věnována oslavám 25. výročí Dopravní fakulty Jana Pernera.
"Efektivní dopravou k udržitelné mobilitě"
Konána: 6. - 7. 9. 2018 v Pardubicích
Více informací zde: http://isc.upce.cz/.
POZVÁNKA na Stavební výstavu v Pardbubicích a v Hradci Králové
Vydáno: 14:57:32 | 01. 03. 2018
Bližší informace zde: http://kjvystavnictvi.cz/.
SPECIÁLNÍ BETONY 2017 - XIV. konference se zahraniční účastí
Vydáno: 10:35:41 | 12. 11. 2017
Bližší informace zde: http://www.sekurkon.cz/kurz/10068.
POZVÁNKA na 12th fib International PhD-Symposium in Civil Engineering August 29-31, 2018 - Prague
Vydáno: 10:31:47 | 12. 11. 2017
Časopis: BETON TKS
Vydáno: 10:30:16 | 12. 11. 2017
Letos vyšlo již 100-té číslo. Vylepšené vyhledávání v archivu odborného časopisu. Více zde: http://www.betontks.cz/archiv.
POZVÁNKA na aktuální semináře BETON UNIVERSITY, pořádá spol. Českomoravský beton, a.s.
Vydáno: 05:34:33 | 24. 10. 2017
POZVÁNKA na mezinárodní konferenci: 24. BETONÁŘSKÉ DNY 2017
Vydáno: 05:33:10 | 24. 10. 2017
POZVÁNKA na: 14th International Conference: SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2017
Vydáno: 09:44:27 | 29. 08. 2017
Bližší informace zde: http://www.sekurkon.cz/kurz/10067.
POZVÁNKA na konferenci TECHNOLOGIE 2017
Vydáno: 10:01:33 | 02. 05. 2017
TECHNOLOGIE 2017: 14. konference: Moduly pružnosti a jiné technologické výzvy dneška
Dostupné z: http://www.cbsbeton.eu/mezinarodni-spoluprace-a-akce/archiv-konferenci-a-seminaru/technologie-2017-konecna-pozvanka.